Novinky

Fuggerovci z Augsburgu.

Každá doba prináša ľudí vidiacich ďalej a posúvajúcich hranice vedenia, šikovnosti a schopnosti organizovať. Z histórie môžeme spomenúť Mediciovcov, Rotschildovcov alebo moderných zakladateľov sociálnych sietí. Fuggerovci z Augsburgu boli v čase renesancie obchodníci, ktorí -veľa ráz nie práve súcitne-  posúvali dianie vopred. Pre nás je zaujímavé, že ich ťažba a obchod s meďou z územia dnešného Slovenska zanechal tu stopy, a že  Jakob…