Kontakt

Pre viac informácií

+421 915 622 133

volajte v čase medzi 9:00-19:00

info@karpatika.sk

Adresa kancelárie:
Majerníková 3656 / 1B
841 05 Bratislava

IČO: 52 595 978

DIČ: 2121082194

Bankové spojenie: SK2383300000002601686246

Fakturačná adresa:

Karpatika, s.r.o.,
Smolenícka 3,
851 05 Bratislava

Zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava oddiel s.r.o. pod číslo 140032/B

Spoločnosť nie je platcom DPH!

V zmysle zákona o DPH podľa paragrafu 7a v rámci poskytovania služieb do zahraničia a pre platby zo zahraničia je registrovaná pod IČ DPH: SK2121082194.

Konateľ: Dagmar Gubová, DiS, kontakt: dagmar.gubova@karpatika.sk